Selected Unicode Characters 0600-06FF


-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-B-C-D-E-F
060- ؀
0600
؁
0601
؂
0602
؃
0603
؋
060B
،
060C
؍
060D
؎
060E
؏
060F
061- ؐ
0610
ؑ
0611
ؒ
0612
ؓ
0613
ؔ
0614
ؕ
0615
؛
061B
؞
061E
؟
061F
062- ء
0621
آ
0622
أ
0623
ؤ
0624
إ
0625
ئ
0626
ا
0627
ب
0628
ة
0629
ت
062A
ث
062B
ج
062C
ح
062D
خ
062E
د
062F
063- ذ
0630
ر
0631
ز
0632
س
0633
ش
0634
ص
0635
ض
0636
ط
0637
ظ
0638
ع
0639
غ
063A
064- ـ
0640
ف
0641
ق
0642
ك
0643
ل
0644
م
0645
ن
0646
ه
0647
و
0648
ى
0649
ي
064A
ً
064B
ٌ
064C
ٍ
064D
َ
064E
ُ
064F
065- ِ
0650
ّ
0651
ْ
0652
ٓ
0653
ٔ
0654
ٕ
0655
ٖ
0656
ٗ
0657
٘
0658
ٙ
0659
ٚ
065A
ٛ
065B
ٜ
065C
ٝ
065D
ٞ
065E
066- ٠
0660
١
0661
٢
0662
٣
0663
٤
0664
٥
0665
٦
0666
٧
0667
٨
0668
٩
0669
٪
066A
٫
066B
٬
066C
٭
066D
ٮ
066E
ٯ
066F
067- ٰ
0670
ٱ
0671
ٲ
0672
ٳ
0673
ٴ
0674
ٵ
0675
ٶ
0676
ٷ
0677
ٸ
0678
ٹ
0679
ٺ
067A
ٻ
067B
ټ
067C
ٽ
067D
پ
067E
ٿ
067F
068- ڀ
0680
ځ
0681
ڂ
0682
ڃ
0683
ڄ
0684
څ
0685
چ
0686
ڇ
0687
ڈ
0688
ډ
0689
ڊ
068A
ڋ
068B
ڌ
068C
ڍ
068D
ڎ
068E
ڏ
068F
069- ڐ
0690
ڑ
0691
ڒ
0692
ړ
0693
ڔ
0694
ڕ
0695
ږ
0696
ڗ
0697
ژ
0698
ڙ
0699
ښ
069A
ڛ
069B
ڜ
069C
ڝ
069D
ڞ
069E
ڟ
069F
06A- ڠ
06A0
ڡ
06A1
ڢ
06A2
ڣ
06A3
ڤ
06A4
ڥ
06A5
ڦ
06A6
ڧ
06A7
ڨ
06A8
ک
06A9
ڪ
06AA
ګ
06AB
ڬ
06AC
ڭ
06AD
ڮ
06AE
گ
06AF
06B- ڰ
06B0
ڱ
06B1
ڲ
06B2
ڳ
06B3
ڴ
06B4
ڵ
06B5
ڶ
06B6
ڷ
06B7
ڸ
06B8
ڹ
06B9
ں
06BA
ڻ
06BB
ڼ
06BC
ڽ
06BD
ھ
06BE
ڿ
06BF
06C- ۀ
06C0
ہ
06C1
ۂ
06C2
ۃ
06C3
ۄ
06C4
ۅ
06C5
ۆ
06C6
ۇ
06C7
ۈ
06C8
ۉ
06C9
ۊ
06CA
ۋ
06CB
ی
06CC
ۍ
06CD
ێ
06CE
ۏ
06CF
06D- ې
06D0
ۑ
06D1
ے
06D2
ۓ
06D3
۔
06D4
ە
06D5
ۖ
06D6
ۗ
06D7
ۘ
06D8
ۙ
06D9
ۚ
06DA
ۛ
06DB
ۜ
06DC
۝
06DD
۞
06DE
۟
06DF
06F- ۰
06F0
۱
06F1
۲
06F2
۳
06F3
۴
06F4
۵
06F5
۶
06F6
۷
06F7
۸
06F8
۹
06F9
ۺ
06FA
ۻ
06FB
ۼ
06FC
۽
06FD
۾
06FE
ۿ
06FF


UCS-4: 0000060C ARABIC COMMA
Glyph: ،
UTF-8: D8 8C
GB-18030: 8131 8132
ASCII A1: 01256
ASCII AB: 01006
ASCII AC: 00864 ISO-8859-6
EBCDIC 79: 00420
UCS-4: 0000061B ARABIC SEMICOLON
Glyph: ؛
UTF-8: D8 9B
GB-18030: 8131 8237
ASCII AC: 01006
ASCII BA: 01256
ASCII BB: 00864 ISO-8859-6
EBCDIC C0: 00420
UCS-4: 0000061F ARABIC QUESTION MARK
Glyph: ؟
UTF-8: D8 9F
GB-18030: 8131 8331
ASCII AE: 01006
ASCII BF: 00864 01256 ISO-8859-6
EBCDIC D0: 00420
UCS-4: 00000621 ARABIC LETTER HAMZA
Glyph: ء
UTF-8: D8 A1
GB-18030: 8131 8333
ASCII 98: 00720
ASCII C1: 01256 ISO-8859-6
EBCDIC 46: 00420
UCS-4: 00000622 ARABIC LETTER ALEF WITH MADDA ABOVE
Glyph: آ
UTF-8: D8 A2
GB-18030: 8131 8334
ASCII 99: 00720
ASCII C2: 01256 ISO-8859-6
EBCDIC 47: 00420
UCS-4: 00000623 ARABIC LETTER ALEF WITH HAMZA ABOVE
Glyph: أ
UTF-8: D8 A3
GB-18030: 8131 8335
ASCII 9A: 00720
ASCII C3: 01256 ISO-8859-6
EBCDIC 49: 00420
UCS-4: 00000624 ARABIC LETTER WAW WITH HAMZA ABOVE
Glyph: ؤ
UTF-8: D8 A4
GB-18030: 8131 8336
ASCII 9B: 00720
ASCII C4: 01256 ISO-8859-6
EBCDIC 52: 00420
UCS-4: 00000625 ARABIC LETTER ALEF WITH HAMZA BELOW
Glyph: إ
UTF-8: D8 A5
GB-18030: 8131 8337
ASCII 9D: 00720
ASCII C5: 01256 ISO-8859-6
UCS-4: 00000626 ARABIC LETTER YEH WITH HAMZA ABOVE
Glyph: ئ
UTF-8: D8 A6
GB-18030: 8131 8338
ASCII 9E: 00720
ASCII C6: 01256 ISO-8859-6
EBCDIC 55: 00420
UCS-4: 00000627 ARABIC LETTER ALEF
Glyph: ا
UTF-8: D8 A7
GB-18030: 8131 8339
ASCII 9F: 00720
ASCII C7: 01256 ISO-8859-6
EBCDIC 56: 00420
UCS-4: 00000628 ARABIC LETTER BEH
Glyph: ب
UTF-8: D8 A8
GB-18030: 8131 8430
ASCII A0: 00720
ASCII C8: 01256 ISO-8859-6
EBCDIC 58: 00420
UCS-4: 00000629 ARABIC LETTER TEH MARBUTA
Glyph: ة
UTF-8: D8 A9
GB-18030: 8131 8431
ASCII A1: 00720
ASCII C9: 01256 ISO-8859-6
EBCDIC 62: 00420
UCS-4: 0000062A ARABIC LETTER TEH
Glyph: ت
UTF-8: D8 AA
GB-18030: 8131 8432
ASCII A2: 00720
ASCII CA: 01256 ISO-8859-6
EBCDIC 63: 00420
UCS-4: 0000062B ARABIC LETTER THEH
Glyph: ث
UTF-8: D8 AB
GB-18030: 8131 8433
ASCII A3: 00720
ASCII CB: 01256 ISO-8859-6
EBCDIC 65: 00420
UCS-4: 0000062C ARABIC LETTER JEEM
Glyph: ج
UTF-8: D8 AC
GB-18030: 8131 8434
ASCII A4: 00720
ASCII CC: 01256 ISO-8859-6
EBCDIC 67: 00420
UCS-4: 0000062D ARABIC LETTER HAH
Glyph: ح
UTF-8: D8 AD
GB-18030: 8131 8435
ASCII A5: 00720
ASCII CD: 01256 ISO-8859-6
EBCDIC 69: 00420
UCS-4: 0000062E ARABIC LETTER KHAH
Glyph: خ
UTF-8: D8 AE
GB-18030: 8131 8436
ASCII A6: 00720
ASCII CE: 01256 ISO-8859-6
EBCDIC 71: 00420
UCS-4: 0000062F ARABIC LETTER DAL
Glyph: د
UTF-8: D8 AF
GB-18030: 8131 8437
ASCII A7: 00720
ASCII CF: 01256 ISO-8859-6
EBCDIC 73: 00420
UCS-4: 00000630 ARABIC LETTER THAL
Glyph: ذ
UTF-8: D8 B0
GB-18030: 8131 8438
ASCII A8: 00720
ASCII D0: 01256 ISO-8859-6
EBCDIC 74: 00420
UCS-4: 00000631 ARABIC LETTER REH
Glyph: ر
UTF-8: D8 B1
GB-18030: 8131 8439
ASCII A9: 00720
ASCII D1: 01256 ISO-8859-6
EBCDIC 75: 00420
UCS-4: 00000632 ARABIC LETTER ZAIN
Glyph: ز
UTF-8: D8 B2
GB-18030: 8131 8530
ASCII AA: 00720
ASCII D2: 01256 ISO-8859-6
EBCDIC 76: 00420
UCS-4: 00000633 ARABIC LETTER SEEN
Glyph: س
UTF-8: D8 B3
GB-18030: 8131 8531
ASCII AB: 00720
ASCII D3: 01256 ISO-8859-6
EBCDIC 77: 00420
UCS-4: 00000634 ARABIC LETTER SHEEN
Glyph: ش
UTF-8: D8 B4
GB-18030: 8131 8532
ASCII AC: 00720
ASCII D4: 01256 ISO-8859-6
EBCDIC 80: 00420
UCS-4: 00000635 ARABIC LETTER SAD
Glyph: ص
UTF-8: D8 B5
GB-18030: 8131 8533
ASCII AD: 00720
ASCII D5: 01256 ISO-8859-6
EBCDIC 8B: 00420
UCS-4: 00000636 ARABIC LETTER DAD
Glyph: ض
UTF-8: D8 B6
GB-18030: 8131 8534
ASCII D6: 01256 ISO-8859-6
ASCII E0: 00720
EBCDIC 8D: 00420
UCS-4: 00000637 ARABIC LETTER TAH
Glyph: ط
UTF-8: D8 B7
GB-18030: 8131 8535
ASCII D7: ISO-8859-6
ASCII D8: 01256
ASCII E1: 00720
EBCDIC 8F: 00420
UCS-4: 00000638 ARABIC LETTER ZAH
Glyph: ظ
UTF-8: D8 B8
GB-18030: 8131 8536
ASCII D8: ISO-8859-6
ASCII D9: 01256
ASCII E2: 00720
EBCDIC 90: 00420
UCS-4: 00000639 ARABIC LETTER AIN
Glyph: ع
UTF-8: D8 B9
GB-18030: 8131 8537
ASCII D9: ISO-8859-6
ASCII DA: 01256
ASCII E3: 00720
EBCDIC 9A: 00420
UCS-4: 0000063A ARABIC LETTER GHAIN
Glyph: غ
UTF-8: D8 BA
GB-18030: 8131 8538
ASCII DA: ISO-8859-6
ASCII DB: 01256
ASCII E4: 00720
EBCDIC 9E: 00420
UCS-4: 00000640 ARABIC TATWEEL
Glyph: ـ
UTF-8: D9 80
GB-18030: 8131 8634
ASCII 95: 00720
ASCII DC: 01256
ASCII E0: 00864 ISO-8859-6
EBCDIC 44: 00420
UCS-4: 00000641 ARABIC LETTER FEH
Glyph: ف
UTF-8: D9 81
GB-18030: 8131 8635
ASCII DD: 01256
ASCII E1: ISO-8859-6
ASCII E5: 00720
EBCDIC AB: 00420
UCS-4: 00000642 ARABIC LETTER QAF
Glyph: ق
UTF-8: D9 82
GB-18030: 8131 8636
ASCII DE: 01256
ASCII E2: ISO-8859-6
ASCII E7: 00720
EBCDIC AD: 00420
UCS-4: 00000643 ARABIC LETTER KAF
Glyph: ك
UTF-8: D9 83
GB-18030: 8131 8637
ASCII DF: 01256
ASCII E3: ISO-8859-6
ASCII E8: 00720
EBCDIC AF: 00420
UCS-4: 00000644 ARABIC LETTER LAM
Glyph: ل
UTF-8: D9 84
GB-18030: 8131 8638
ASCII E1: 01256
ASCII E4: ISO-8859-6
ASCII E9: 00720
EBCDIC B1: 00420
UCS-4: 00000645 ARABIC LETTER MEEM
Glyph: م
UTF-8: D9 85
GB-18030: 8131 8639
ASCII E3: 01256
ASCII E5: ISO-8859-6
ASCII EA: 00720
EBCDIC BB: 00420
UCS-4: 00000646 ARABIC LETTER NOON
Glyph: ن
UTF-8: D9 86
GB-18030: 8131 8730
ASCII E4: 01256
ASCII E6: ISO-8859-6
ASCII EB: 00720
EBCDIC BD: 00420
UCS-4: 00000647 ARABIC LETTER HEH
Glyph: ه
UTF-8: D9 87
GB-18030: 8131 8731
ASCII E5: 01256
ASCII E7: ISO-8859-6
ASCII EC: 00720
EBCDIC BF: 00420
UCS-4: 00000648 ARABIC LETTER WAW
Glyph: و
UTF-8: D9 88
GB-18030: 8131 8732
ASCII E6: 01256
ASCII E8: ISO-8859-6
ASCII ED: 00720
EBCDIC CF: 00420
UCS-4: 00000649 ARABIC LETTER ALEF MAKSURA
Glyph: ى
UTF-8: D9 89
GB-18030: 8131 8733
ASCII E9: ISO-8859-6
ASCII EC: 01256
ASCII EE: 00720
EBCDIC DA: 00420
UCS-4: 0000064A ARABIC LETTER YEH
Glyph: ي
UTF-8: D9 8A
GB-18030: 8131 8734
ASCII EA: ISO-8859-6
ASCII ED: 01256
ASCII EF: 00720
EBCDIC DC: 00420
UCS-4: 0000064B ARABIC FATHATAN
Glyph: ً
UTF-8: D9 8B
GB-18030: 8131 8735
ASCII EB: ISO-8859-6
ASCII F0: 01256
ASCII F1: 00720
UCS-4: 0000064C ARABIC DAMMATAN
Glyph: ٌ
UTF-8: D9 8C
GB-18030: 8131 8736
ASCII EC: ISO-8859-6
ASCII F1: 01256
ASCII F2: 00720
UCS-4: 0000064D ARABIC KASRATAN
Glyph: ٍ
UTF-8: D9 8D
GB-18030: 8131 8737
ASCII ED: ISO-8859-6
ASCII F2: 01256
ASCII F3: 00720
UCS-4: 0000064E ARABIC FATHA
Glyph: َ
UTF-8: D9 8E
GB-18030: 8131 8738
ASCII EE: ISO-8859-6
ASCII F3: 01256
ASCII F4: 00720
UCS-4: 0000064F ARABIC DAMMA
Glyph: ُ
UTF-8: D9 8F
GB-18030: 8131 8739
ASCII EF: ISO-8859-6
ASCII F5: 00720 01256
UCS-4: 00000650 ARABIC KASRA
Glyph: ِ
UTF-8: D9 90
GB-18030: 8131 8830
ASCII F0: ISO-8859-6
ASCII F6: 00720 01256
UCS-4: 00000651 ARABIC SHADDA
Glyph: ّ
UTF-8: D9 91
GB-18030: 8131 8831
ASCII 91: 00720
ASCII F1: 00864 ISO-8859-6
ASCII F8: 01256
EBCDIC 42: 00420
UCS-4: 00000652 ARABIC SUKUN
Glyph: ْ
UTF-8: D9 92
GB-18030: 8131 8832
ASCII 92: 00720
ASCII F2: ISO-8859-6
ASCII FA: 01256
UCS-4: 00000660 ARABIC-INDIC DIGIT ZERO
Glyph: ٠
UTF-8: D9 A0
GB-18030: 8131 8936
ASCII B0: 00864
EBCDIC DF: 00420
UCS-4: 00000661 ARABIC-INDIC DIGIT ONE
Glyph: ١
UTF-8: D9 A1
GB-18030: 8131 8937
ASCII B1: 00864
EBCDIC EA: 00420
UCS-4: 00000662 ARABIC-INDIC DIGIT TWO
Glyph: ٢
UTF-8: D9 A2
GB-18030: 8131 8938
ASCII B2: 00864
EBCDIC EB: 00420
UCS-4: 00000663 ARABIC-INDIC DIGIT THREE
Glyph: ٣
UTF-8: D9 A3
GB-18030: 8131 8939
ASCII B3: 00864
EBCDIC ED: 00420
UCS-4: 00000664 ARABIC-INDIC DIGIT FOUR
Glyph: ٤
UTF-8: D9 A4
GB-18030: 8131 8A30
ASCII B4: 00864
EBCDIC EE: 00420
UCS-4: 00000665 ARABIC-INDIC DIGIT FIVE
Glyph: ٥
UTF-8: D9 A5
GB-18030: 8131 8A31
ASCII B5: 00864
EBCDIC EF: 00420
UCS-4: 00000666 ARABIC-INDIC DIGIT SIX
Glyph: ٦
UTF-8: D9 A6
GB-18030: 8131 8A32
ASCII B6: 00864
EBCDIC FB: 00420
UCS-4: 00000667 ARABIC-INDIC DIGIT SEVEN
Glyph: ٧
UTF-8: D9 A7
GB-18030: 8131 8A33
ASCII B7: 00864
EBCDIC FC: 00420
UCS-4: 00000668 ARABIC-INDIC DIGIT EIGHT
Glyph: ٨
UTF-8: D9 A8
GB-18030: 8131 8A34
ASCII B8: 00864
EBCDIC FD: 00420
UCS-4: 00000669 ARABIC-INDIC DIGIT NINE
Glyph: ٩
UTF-8: D9 A9
GB-18030: 8131 8A35
ASCII B9: 00864
EBCDIC FE: 00420
UCS-4: 0000066A ARABIC PERCENT SIGN
Glyph: ٪
UTF-8: D9 AA
GB-18030: 8131 8A36
ASCII 25: 00864
UCS-4: 00000679 ARABIC LETTER TTEH
Glyph: ٹ
UTF-8: D9 B9
GB-18030: 8131 8C31
ASCII 8A: 01256
UCS-4: 0000067E ARABIC LETTER PEH
Glyph: پ
UTF-8: D9 BE
GB-18030: 8131 8C36
ASCII 81: 01256
UCS-4: 00000686 ARABIC LETTER TCHEH
Glyph: چ
UTF-8: DA 86
GB-18030: 8131 8D34
ASCII 8D: 01256
UCS-4: 00000688 ARABIC LETTER DDAL
Glyph: ڈ
UTF-8: DA 88
GB-18030: 8131 8D36
ASCII 8F: 01256
UCS-4: 00000691 ARABIC LETTER RREH
Glyph: ڑ
UTF-8: DA 91
GB-18030: 8131 8E35
ASCII 9A: 01256
UCS-4: 00000698 ARABIC LETTER JEH
Glyph: ژ
UTF-8: DA 98
GB-18030: 8131 8F32
ASCII 8E: 01256
UCS-4: 000006A9 ARABIC LETTER KEHEH
Glyph: ک
UTF-8: DA A9
GB-18030: 8131 9039
ASCII 98: 01256
UCS-4: 000006AF ARABIC LETTER GAF
Glyph: گ
UTF-8: DA AF
GB-18030: 8131 9135
ASCII 90: 01256
UCS-4: 000006BA ARABIC LETTER NOON GHUNNA
Glyph: ں
UTF-8: DA BA
GB-18030: 8131 9236
ASCII 9F: 01256
UCS-4: 000006BE ARABIC LETTER HEH DOACHASHMEE
Glyph: ھ
UTF-8: DA BE
GB-18030: 8131 9330
ASCII AA: 01256
UCS-4: 000006C1 ARABIC LETTER HEH GOAL
Glyph: ہ
UTF-8: DB 81
GB-18030: 8131 9333
ASCII C0: 01256
UCS-4: 000006D2 ARABIC LETTER YEH BARREE
Glyph: ے
UTF-8: DB 92
GB-18030: 8131 9530
ASCII FF: 01256
UCS-4: 000006F0 EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT ZERO
Glyph: ۰
UTF-8: DB B0
GB-18030: 8131 9830
ASCII A1: 01006
UCS-4: 000006F1 EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT ONE
Glyph: ۱
UTF-8: DB B1
GB-18030: 8131 9831
ASCII A2: 01006
UCS-4: 000006F2 EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT TWO
Glyph: ۲
UTF-8: DB B2
GB-18030: 8131 9832
ASCII A3: 01006
UCS-4: 000006F3 EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT THREE
Glyph: ۳
UTF-8: DB B3
GB-18030: 8131 9833
ASCII A4: 01006
UCS-4: 000006F4 EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT FOUR
Glyph: ۴
UTF-8: DB B4
GB-18030: 8131 9834
ASCII A5: 01006
UCS-4: 000006F5 EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT FIVE
Glyph: ۵
UTF-8: DB B5
GB-18030: 8131 9835
ASCII A6: 01006
UCS-4: 000006F6 EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT SIX
Glyph: ۶
UTF-8: DB B6
GB-18030: 8131 9836
ASCII A7: 01006
UCS-4: 000006F7 EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT SEVEN
Glyph: ۷
UTF-8: DB B7
GB-18030: 8131 9837
ASCII A8: 01006
UCS-4: 000006F8 EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT EIGHT
Glyph: ۸
UTF-8: DB B8
GB-18030: 8131 9838
ASCII A9: 01006
UCS-4: 000006F9 EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT NINE
Glyph: ۹
UTF-8: DB B9
GB-18030: 8131 9839
ASCII AA: 01006

See the Unicode Home Page for complete Unicode information.

© Copyright 2003-2007, Tachyon Software® LLC.
Last modified on July 31, 2007
Disclaimer:
While reasonable care has been taken in the preparation of the information contained in this document, no guarentees of correctness or completeness are provided. Use the information in this document at your own risk.